ALGEMENE VOORWAARDEN

– Mogelijkheid tot jaarlijkse indexering van het abonnement conform het CBS inflatiecijfer over het afgelopen jaar.  

– De startdatum van de samenwerking vindt plaats in overleg met de opdrachtgever.  

– Aan het einde van het boekjaar wordt in overleg met de opdrachtgever bekeken of het volume nog conform de overeenkomst is of dat het abonnement zal moeten worden aangepast. 

– De opdrachtgever ontvangt aan het einde van de maand een factuur met een betalingsconditie van 14 dagen. 

– De opdrachtgever en -nemer kunnen de overeenkomst per maand opzeggen met een opzegtermijn van een volle maand.

 

– Integriteitscode : “WZ – Administratieservices” heeft volledige geheimhoudingsplicht en zal nooit informatie aan derden verstrekken zowel zakelijk als privé zonder toestemming van de opdrachtgever of de wet- en regelgeving moet anders beslissen. Tevens maakt de Privacy-overeenkomst conform de Europese AVG wetgeving (Algemene Verordening Gegevensbescherming) onderdeel uit van deze overeenkomst genoemd de Verwerkersovereenkomst bestaande uit 10 pagina’s ter bescherming van de gegevens van de klant.